2020 година
МесецИзнос* (во милиони денари)
Јануари813.05
Февруари1,039.78
Март 
Април 
Мај 
Јуни 
Јули 
Август 
Септември 
Октомври 
Ноември 
Декември 
ВКУПНО1,852.83

 

2019 година
МесецИзнос* (во милиони денари)
Јануари819.79
Февруари937.73
Март478.63
Април851.58
Мај1,093.33
Јуни1,422.78
Јули1,013.56
Август1,253.42
Септември767.94
Октомври1,407.73
Ноември1,031.57
Декември 886.89
ВКУПНО11,964.95

 

2018 година
МесецИзнос* (во милиони денари)
Јануари733,35
Февруари825,46
Март1.134,85
Април878,77
Мај928,97
Јуни917,60
Јули649,55
Август1.373,75
Септември1.035,95
Октомври830,95
Ноември1.261,65
Декември865,56
ВКУПНО11.436,42