2022

Обем на издадени дозволи и просечно време на издавање - период јануари - март 2022 (Q1)

 

2021

Обем на издадени дозволи и просечно време на издавање - период јануари - март 2021 (Q1)

Обем на издадени дозволи и просечно време на издавање - период април - јуни 2021 (Q2)

Обем на издадени дозволи и просечно време на издавање - период јули - септември 2021 (Q3)

Обем на издадени дозволи и просечно време на издавање - период октомври - декември 2021 (Q4)

 

2020

Обем на издадени дозволи и просечно време на издавање - период јануари - март 2020 (Q1)

Обем на издадени дозволи и просечно време на издавање - период април - јуни 2020 (Q2)

Обем на издадени дозволи и просечно време на издавање - период јули - септември 2020 (Q3)

Обем на издадени дозволи и просечно време на издавање - период октомври - декември 2020 (Q4)

 

2019

Обем на издадени дозволи и просечно време на издавање - период октомври - декември 2019 (Q4)

Обем на издадени дозволи и просечно време на издавање - период јули - септември 2019 (Q3)

Обем на издадени дозволи и просечно време на издавање - период април - јуни 2019 (Q2)

Обем на издадени дозволи и просечно време на издавање - период јануари - март 2019 (Q1)

2018

Обем на издадени дозволи и просечно време на издавање - период октомври - декември 2018 (Q4)

Обем на издадени дозволи и просечно време на издавање - период јули - септември 2018 (Q3)

Обем на издадени дозволи и просечно време на издавање - период април - јуни 2018 (Q2)

Обем на издадени дозволи и просечно време на издавање - период јануари- март 2018 (Q1)

2017

Обем на издадени дозволи и просечно време на издавање - период октомври - декември2017 (Q4)

Обем на издадени дозволи и просечно време на издавање - период јули - септември 2017 (Q3)

Обем на издадени дозволи и просечно време на издавање - период април - јуни 2017 (Q2)

Обем на издадени дозволи и просечно време на издавање - период јануари- март 2017 (Q1)