Просечното време е пресметано како разлика од времето на утврдување и времето на регистрација на царинските декларации

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q1 2019

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q1 2019
KаналУвозни декларацииИзвозни декларацииВкупно Q1 2019
 бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)
зелен7391900:00:295694700:00:2213086600:00:26
син351700:00:010000:00:00351700:00:10
жолт2597700:02:13412000:00:363009700:02:00
црвен865000:03:35112300:01:02977300:03:18
Вкупно11206300:01:076219000:00:2317425300:00:51

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно 2018

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно 2018
KаналУвозни декларацииИзвозни декларацииВкупно 2018
 бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)
зелен31149500:00:2424346800:00:2255496300:00:23
син1533300:00:06000:00:001533300:00:06
жолт10864400:02:161746100:00:3612610500:02:02
црвен3644800:03:47542500:01:034187300:03:26
Вкупно47192000:01:0526635400:00:2473827400:00:50

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q4 2018

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q4 2018
KаналУвозни декларацииИзвозни декларацииВкупно Q4 2018
 бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)
зелен8579100:00:236351900:00:2014931000:00:22
син414000:00:06000:00:00414000:00:06
жолт3045200:02:19458100:00:333503300:02:05
црвен1048100:03:45131300:00:571179400:03:26
Вкупно13086400:01:066941300:00:2120027700:00:50

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q3 2018

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q3 2018
KаналУвозни декларацииИзвозни декларацииВкупно Q3 2018
 бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)
зелен7691100:00:226564900:00:1914256000:00:21
син399600:00:06000:00:00399600:00:06
жолт2677700:02:17461000:00:353138700:02:02
црвен861300:03:48134800:01:02996100:03:25
Вкупно11629700:01:037160700:00:2118790400:00:47

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q2 2018

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q2 2018
KаналУвозни декларацииИзвозни декларацииВкупно Q2 2018
 бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)
зелен8076300:00:256372900:00:2514449200:00:25
син402400:00:06000:00:00402400:00:06
жолт2698600:02:20466500:00:373165100:02:05
црвен881800:03:53135100:01:091016900:03:31
Вкупно12059100:01:056974500:00:2719033600:00:51

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q1 2018

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q1 2018
KаналУвозни декларацииИзвозни декларацииВкупно Q1 2018
 бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)
зелен6799500:00:285056900:00:2611856400:00:27
син316700:00:07000:00:00316700:00:07
жолт2442700:02:08360500:00:412803200:01:56
црвен853500:03:43141300:01:03994800:03:20
Вкупно10412400:01:075558700:00:2815971100:00:53
Време на процесирање на царински декларации - Вкупно 2017
KаналУвозни декларацииИзвозни декларацииВкупно 2017
 бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)
зелен30022100:00:2722364500:00:2552386600:00:26
син1707500:00:07000:00:001707500:00:07
жолт9516200:02:081390000:00:4110906200:01:57
црвен4142700:03:271077500:00:555220200:02:56
Вкупно45388500:01:0424832000:00:2770220500:00:51
 

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q4 2017

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q4 2017
KаналУвозни декларацииИзвозни декларацииВкупно Q4 2017
 бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)

зелен

76788

00:00:27

57308

00:00:22

134096

00:00:25

син

4121

00:00:06

0

00:00:00

4121

00:00:06

жолт

25603

00:02:18

3548

00:00:41

29151

00:02:06

црвен

10838

00:03:32

2650

00:00:53

13488

00:03:01

Вкупно11735000:01:086350600:00:2418085600:00:53
 

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q3 2017

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q3 2017
KаналУвозни декларацииИзвозни декларацииВкупно Q3 2017
 бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)

зелен

76854

00:00:25

58972

00:00:26

135826

00:00:25

син

4452

00:00:07

0

00:00:00

4452

00:00:07

жолт

23899

00:02:03

3734

00:00:41

27633

00:01:52

црвен

10113

00:03:26

2634

00:00:56

12747

00:02:55

Вкупно11531800:01:006534000:00:2818065800:00:49
 

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q2 2017

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q2 2017
KаналУвозни декларацииИзвозни декларацииВкупно Q2 2017
 бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)

зелен

79946

00:00:27

60467

00:00:24

140413

00:00:26

син

4566

00:00:06

0

00:00:00

4566

00:00:06

жолт

24109

00:02:04

3689

00:00:41

27798

00:01:53

црвен

10633

00:03:23

2779

00:00:56

13412

00:02:53

Вкупно11925400:01:016693500:00:2718618900:00:49
 

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q1 2017

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q1 2017
KаналУвозни декларацииИзвозни декларацииВкупно Q1 2017
 бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)
зелен6258300:00:324567300:00:2710825600:00:30
син386100:00:12000:00:00386100:00:12
жолт1927100:02:02285300:00:442212400:01:52
црвен887800:03:22260800:00:551148600:02:48
Вкупно9459300:01:055113400:00:3014572700:00:53
 
Време на процесирање на царински декларации - Вкупно 2016
KаналУвозни декларацииИзвозни декларацииВкупно 2016
 бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)
зелен28756200:00:3120779600:00:2649535800:00:29
син1689800:00:10000:00:001689800:00:10
жолт9558300:02:141285600:00:4610843900:02:04
црвен4474300:03:321091600:00:575565900:03:01
Вкупно44478600:01:1123156800:00:2867635400:00:56
 

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q4 2016

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q4 2016
KаналУвозни декларацииИзвозни декларацииВкупно Q4 2016
 бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)
зелен7909200:00:315317000:00:2413226200:00:28
син484900:00:09000:00:00484900:00:09
жолт2490200:02:14330500:00:452820700:02:04
црвен1097900:03:31279200:00:541377100:02:59
Вкупно11982200:01:085926700:00:2717908900:00:54
 

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q3 2016

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q3 2016
KаналУвозни декларацииИзвозни декларацииВкупно Q3 2016
 бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)
зелен7593200:00:305605800:00:2513199000:00:28
син429100:00:06000:00:00429100:00:06
жолт2243900:01:56345000:00:432588900:01:46
црвен1004400:03:28278200:00:531282600:02:54
Вкупно11270600:01:026229000:00:2717499600:00:50
 

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q2 2016

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q2 2016
KаналУвозни декларацииИзвозни декларацииВкупно Q2 2016
 бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)
зелен7601500:00:305514600:00:2513116100:00:28
син468900:00:09000:00:00468900:00:09
жолт2728600:02:26341200:00:483069800:02:15
црвен1099600:03:38271600:00:571371200:03:07
Вкупно11898600:01:136127400:00:2818026000:00:58
 

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q1 2016

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q1 2016
KаналУвозни декларацииИзвозни декларацииВкупно Q1 2016
 бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)
зелен5650500:00:354341800:00:299992300:00:32
син306900:00:17000:00:00306900:00:17
жолт2095200:02:17268900:00:492364100:02:07
црвен1272200:03:29262600:01:051534800:03:04
Вкупно9324800:01:214873300:00:3214198100:01:04
 
Време на процесирање на царински декларации - Вкупно 2015
KаналУвозни декларацииИзвозни декларацииВкупно 2015
 бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)
зелен23316200:00:3013930400:00:2437246600:00:28
син1215000:00:1220300:00:551235300:00:13
жолт11115800:01:414733300:00:3915849100:01:22
црвен7440900:03:212342500:01:009783400:02:47
Вкупно43087900:01:1721026500:00:3264114400:01:02
 

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q4 2015

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q4 2015
KаналУвозни декларацииИзвозни декларацииВкупно Q4 2015
 бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)
зелен6779500:00:324456700:00:2511236200:00:29
син368100:00:126700:00:52374800:00:12
жолт2725600:01:54741100:00:453466700:01:39
црвен1915100:03:31444500:01:072359600:03:03
Вкупно11788300:01:195649000:00:3117437300:01:03
 

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q3 2015

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q3 2015
KаналУвозни декларацииИзвозни декларацииВкупно Q3 2015
 бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)
зелен5998800:00:273679800:00:249678600:00:26
син359500:00:1113600:00:56373100:00:13
жолт3021400:01:331388200:00:414409600:01:16
црвен1897700:03:14675600:00:582573300:02:39
Вкупно11277400:01:125757200:00:3217034600:00:59
 

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q2 2015

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q2 2015
KаналУвозни декларацииИзвозни декларацииВкупно Q2 2015
 бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)
зелен5840100:00:283361700:00:249201800:00:26
син308400:00:10000:00:00308400:00:10
жолт2915700:01:371435500:00:354351200:01:16
црвен1947700:03:23645400:00:542593100:02:46
Вкупно11011900:01:175442600:00:3016454500:01:01
 

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q1 2015

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q1 2015
KаналУвозни декларацииИзвозни декларацииВкупно Q1 2015
 бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)
зелен4697800:00:332432200:00:247130000:00:30
син179000:00:21000:00:00179000:00:21
жолт2453100:01:401168500:00:373621600:01:20
црвен1680400:03:17577000:01:032257400:02:43
Вкупно9010300:01:214177700:00:3313188000:01:06
 
Време на процесирање на царински декларации - Вкупно 2014
KаналУвозни декларацииИзвозни декларацииВкупно 2014
 бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)
зелен18890000:00:3312338500:00:2231228500:00:29
син854500:00:15000:00:00854500:00:15
жолт12844200:01:435564200:00:3518408400:01:22
црвен7648200:03:332459600:00:5910107800:02:56
Вкупно40236900:01:2920362300:00:3060599200:01:09
 

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q4 2014

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q4 2014
KаналУвозни декларацииИзвозни декларацииВкупно Q4 2014
 бројпросекбројпросекбројпросек
зелен5564500:00:303049400:00:238613900:00:27
син237600:00:15000:00:00237600:00:15
жолт3275500:01:481386600:00:354662100:01:27
црвен1971100:03:29667800:01:022638900:02:52
Вкупно11048700:01:255103800:00:3116152500:01:08
 

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q3 2014

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q3 2014
KаналУвозни декларацииИзвозни декларацииВкупно Q3 2014
 бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)
зелен4906900:00:313389400:00:258296300:00:29
син213000:00:17000:00:00213000:00:17
жолт3341100:01:381524600:00:364865700:01:19
црвен1895300:03:26653800:01:002549100:02:49
Вкупно10356300:01:255567800:00:3215924100:01:06
 

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q2 2014

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q2 2014
KаналУвозни декларацииИзвозни декларацииВкупно Q2 2014
 бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)
зелен4770000:00:353269100:00:208039100:00:29
син206200:00:11000:00:00206200:00:11
жолт3299600:01:451409100:00:334708700:01:24
црвен2073700:03:39617400:00:562691100:03:01
Вкупно10349500:01:345295600:00:2815645100:01:11
 

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q1 2014

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q1 2014
KаналУвозни декларацииИзвозни декларацииВкупно Q1 2014
 бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)
зелен3648600:00:402630600:00:186279200:00:31
син197700:00:17000:00:00197700:00:17
жолт2928000:01:401243900:00:344171900:01:20
црвен1708100:03:39520600:00:572228700:03:01
Вкупно8482400:01:364395100:00:2712877500:01:13
 
Време на процесирање на царински декларации - Вкупно 2013 год
KаналУвозни декларацииИзвозни декларацииВкупно 2013 год
 бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)
зелен14123900:00:378911300:00:0923035200:00:26
син2955100:00:342817500:00:405772600:00:37
жолт13273100:01:435630300:00:5818903400:01:29
црвен7000800:03:311756900:00:388757700:02:56
Вкупно37352900:01:3219116000:00:3156468900:01:12
 

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q4 2013

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q4 2013
KаналУвозни декларацииИзвозни декларацииВкупно Q4 2013
 бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)
зелен3847000:00:422491200:00:126338200:00:30
син665500:00:39420700:00:431086200:00:40
жолт3309100:02:041460400:00:474769500:01:41
црвен1886300:04:02495700:00:492382000:03:22
Вкупно9707900:01:494868000:00:2914575900:01:22
 

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q3 2013

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q3 2013
KаналУвозни декларацииИзвозни декларацииВкупно Q3 2013
 бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)
зелен3587500:00:332447000:00:096034500:00:23
син796400:00:32799100:00:451595500:00:39
жолт3107500:01:401505500:00:554613000:01:26
црвен1750900:03:16467900:00:322218800:02:42
Вкупно9242300:01:265219500:00:3014461800:01:06
 

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q2 2013

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q2 2013
KаналУвозни декларацииИзвозни декларацииВкупно Q2 2013
 бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)
зелен3717900:00:342248200:00:085966100:00:24
син850300:00:28940400:00:341790700:00:31
жолт3471200:01:341415100:01:034886300:01:25
црвен1879100:03:10433300:00:342312400:02:41
Вкупно9918500:01:245037000:00:3114955500:01:06
 

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q1 2013

Време на процесирање на царински декларации - Вкупно Q1 2013
KаналУвозни декларацииИзвозни декларацииВкупно Q1 2013
 бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)бројпросек (dd.hh.mm)
зелен2971400:00:371724700:00:084696100:00:26
син642900:00:38657300:00:411300200:00:39
жолт3385300:01:321249200:01:064634500:01:25
црвен1484500:03:35359900:00:341844400:03:00
Вкупно8484100:01:303991100:00:3412475200:01:12