Просечно време на процесирање на транзитни документи на граничен премин од моментот на мерење на вага на превозното средство до пуштање во слободно движење (* број на документи кај кои регистрацијата на превозно средство успешно се поврзала со регистрацијата од мерење на вага):

За период од 01.01.2019 до 31.03.2019

За период од 01.01.2019 до 31.03.2019
Шифра ЦИОписброј*часовиминути
1071ЦИ БЛАЦЕ32,3340050
2031ЦИ ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ461,6540105
2051ЦИ ДЕВЕ БАИР патнички промет75,7790108
3031ЦИ ДЕЛЧЕВО патнички промет26,9740016
4010ЦИ БОГОРОДИЦА220,5360046
4031ЦИ ДОЈРАН57,4130007
4061ЦИ НОВО СЕЛО15,2090100
5021ЦИ МЕЏИТЛИЈА14,8250020
5071ЦИ ЌАФАСАН50,1630057
5081ЦИ СТЕЊЕ1620017
Вкупно 955,0490054

За период од 01.01.2018 до 31.12.2018

За период од 01.01.2018 до 31.12.2018
Шифра ЦИОписброј*часовиминути
1071ЦИ БЛАЦЕ4,9790039
2031ЦИ ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ85,3880055
2051ЦИ ДЕВЕ БАИР патнички промет15,8480053
3031ЦИ ДЕЛЧЕВО патнички промет3,6870017
4010ЦИ БОГОРОДИЦА35,8110037
4031ЦИ ДОЈРАН5,7820005
4061ЦИ НОВО СЕЛО3,3700058
5021ЦИ МЕЏИТЛИЈА2,7170017
5071ЦИ ЌАФАСАН8,8450058
5081ЦИ СТЕЊЕ140011
Вкупно 166,4410048

За период од 01.10.2018 до 31.12.2018

За период од 01.10.2018 до 31.12.2018
Шифра ЦИОписброј*часовиминути
1071ЦИ БЛАЦЕ1,3950040
2031ЦИ ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ21,4880053
2051ЦИ ДЕВЕ БАИР патнички промет4,3460052
3031ЦИ ДЕЛЧЕВО патнички промет1,0510014
4010ЦИ БОГОРОДИЦА9,2120038
4031ЦИ ДОЈРАН1,3490005
4061ЦИ НОВО СЕЛО8960104
5021ЦИ МЕЏИТЛИЈА6520020
5071ЦИ ЌАФАСАН2,9180047
5081ЦИ СТЕЊЕ30002
Вкупно 43,3100046

За период од 01.07.2018 до 30.09.2018

За период од 01.07.2018 до 30.09.2018
Шифра ЦИОписброј*часовиминути
1071ЦИ БЛАЦЕ1,1490037
2031ЦИ ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ21,0770048
2051ЦИ ДЕВЕ БАИР патнички промет3,8920045
3031ЦИ ДЕЛЧЕВО патнички промет7220022
4010ЦИ БОГОРОДИЦА6,4960035
4031ЦИ ДОЈРАН1,2160005
4061ЦИ НОВО СЕЛО7900052
5021ЦИ МЕЏИТЛИЈА3470019
5071ЦИ ЌАФАСАН1,6960110
5081ЦИ СТЕЊЕ30011
Вкупно 37,3880044

За период од 01.04.2018 до 30.06.2018

За период од 01.04.2018 до 30.06.2018
Шифра ЦИОписброј*часовиминути
1071ЦИ БЛАЦЕ1,1780035
2031ЦИ ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ22,1830054
2051ЦИ ДЕВЕ БАИР патнички промет3,9490050
3031ЦИ ДЕЛЧЕВО патнички промет7490017
4010ЦИ БОГОРОДИЦА9,1730035
4031ЦИ ДОЈРАН4940010
4061ЦИ НОВО СЕЛО8790053
5021ЦИ МЕЏИТЛИЈА7830013
5071ЦИ ЌАФАСАН2,7570056
5081ЦИ СТЕЊЕ///
Вкупно 42,1450047

За период од 01.01.2018 до 31.03.2018

За период од 01.01.2018 до 31.03.2018
Шифра ЦИОписброј*часовиминути
1071ЦИ БЛАЦЕ1,2480044
2031ЦИ ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ20,6880103
2051ЦИ ДЕВЕ БАИР патнички промет3,6730104
3031ЦИ ДЕЛЧЕВО патнички промет1,1630015
4010ЦИ БОГОРОДИЦА10,9280040
4031ЦИ ДОЈРАН2,6750005
4061ЦИ НОВО СЕЛО8020103
5021ЦИ МЕЏИТЛИЈА9200019
5071ЦИ ЌАФАСАН1,4630108
5081ЦИ СТЕЊЕ80016
Вкупно 43,5680051

За период од 01.01.2017 до 31.12.2017

За период од 01.01.2017 до 31.12.2017
Шифра ЦИОписброј*часовиминути
1071ЦИ БЛАЦЕ9,2850053
2031ЦИ ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ90,7130106
2051ЦИ ДЕВЕ БАИР патнички промет16,6800110
3031ЦИ ДЕЛЧЕВО патнички промет5,1600016
4010ЦИ БОГОРОДИЦА40,7110043
4031ЦИ ДОЈРАН11,9690007
4061ЦИ НОВО СЕЛО3,2480057
5021ЦИ МЕЏИТЛИЈА4,4120019
5071ЦИ ЌАФАСАН9,9470059
5081ЦИ СТЕЊЕ440015
Вкупно 192,1690054

За период од 01.10.2017 до 31.12.2017

За период од 01.10.2017 до 31.12.2017
Шифра ЦИОписброј*часовиминути
1071ЦИ БЛАЦЕ1,2070038
2031ЦИ ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ23,9220107
2051ЦИ ДЕВЕ БАИР патнички промет4,2690108
3031ЦИ ДЕЛЧЕВО патнички промет1,4190017
4010ЦИ БОГОРОДИЦА8,7940043
4031ЦИ ДОЈРАН3,0920005
4061ЦИ НОВО СЕЛО7390101
5021ЦИ МЕЏИТЛИЈА8380020
5071ЦИ ЌАФАСАН2,4930100
5081ЦИ СТЕЊЕ80008
Вкупно 46,7810054

За период од 01.07.2017 до 30.09.2017

За период од 01.07.2017 до 30.09.2017
Шифра ЦИОписброј*часовиминути
1071ЦИ БЛАЦЕ4,6670105
2031ЦИ ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ22,4000109
2051ЦИ ДЕВЕ БАИР патнички промет4,4070116
3031ЦИ ДЕЛЧЕВО патнички промет1,5090015
4010ЦИ БОГОРОДИЦА12,9070038
4031ЦИ ДОЈРАН3,3640007
4061ЦИ НОВО СЕЛО6370058
5021ЦИ МЕЏИТЛИЈА6230022
5071ЦИ ЌАФАСАН3,2960054
5081ЦИ СТЕЊЕ130014
Вкупно 53,8230055

За период од 01.04.2017 до 31.06.2017

За период од 01.04.2017 до 31.06.2017
Шифра ЦИОписброј*часовиминути
1071ЦИ БЛАЦЕ 2,075 00 46
2031ЦИ ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ 22,967 01 04
2051ЦИ ДЕВЕ БАИР патнички промет 4,439 01 14
3031ЦИ ДЕЛЧЕВО патнички промет 1,252 00 17
4010ЦИ БОГОРОДИЦА 10,758 00 47
4031ЦИ ДОЈРАН 2,467 00 06
4061ЦИ НОВО СЕЛО 817 00 53
5021ЦИ МЕЏИТЛИЈА 1,103 00 19
5071ЦИ ЌАФАСАН 2,510 01 04
5081ЦИ СТЕЊЕ 10 00 10
Вкупно 48,3980055 

За период од 01.01.2017 до 31.03.2017

За период од 01.01.2017 до 31.03.2017
Шифра ЦИОписброј*часовиминути
1071ЦИ БЛАЦЕ1,3360038
2031ЦИ ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ21,4240105
2051ЦИ ДЕВЕ БАИР патнички промет3,5650102
3031ЦИ ДЕЛЧЕВО патнички промет9800011
4010ЦИ БОГОРОДИЦА8,2520043
4031ЦИ ДОЈРАН3,0460009
4061ЦИ НОВО СЕЛО1,0550056
5021ЦИ МЕЏИТЛИЈА1,8480017
5071ЦИ ЌАФАСАН1,6480059
5081ЦИ СТЕЊЕ130025
Вкупно 43,1670052

За период од 01.10.2016 до 31.12.2016

За период од 01.10.2016 до 31.12.2016
Шифра ЦИОписброј*часовиминути
1071ЦИ БЛАЦЕ1,2520043
2031ЦИ ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ24,4230107
2051ЦИ ДЕВЕ БАИР патнички промет4,0610102
3031ЦИ ДЕЛЧЕВО патнички промет1,2890014
4010ЦИ БОГОРОДИЦА10,1490044
4031ЦИ ДОЈРАН2,7570006
4061ЦИ НОВО СЕЛО1,0140053
5021ЦИ МЕЏИТЛИЈА6830020
5071ЦИ ЌАФАСАН2,5270102
5081ЦИ СТЕЊЕ120023
Вкупно 48,1670055