Меѓународна конвенција за привремен увоз (Истамбулската конвенција)
Усвоена/
РатификуванаВо Скопје, 1 март 2006 година
Стапенa на сила/
Измени/Дополнувања/
Меѓународна конвенција за привремен увоз (Истамбулската конвенција)
Линк до депозитар на конвенцијата