Република Македонија има склучено договори за билатерална соработка со повеќе држави