Закон за ратификација на Спогодбата за трговска и економска соработка меѓу Република Македонија и Република Турција
Склучен1995 година
Ратификуван/
Стапен на сила/

 

Указ за прогласување на законот за ратификација на договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Турција
СклученВо Анкара, 7 Септември 1999 година
РатификуванВо Скопје, 17 Декември 1999 година
Стапен на сила/