Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Финска за соработка и заемна соработка за царинските работи
СклученВо Хелсинки, на 07 јули 2006 година
Ратификуван19 февруари 2007 година
Стапен на сила10 септември 2007 година