Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Украина за соработка по царински прашања
СклученВо Киев, на 21 септември 2007 година
Ратификуван30 јануари 2008 година
Стапен на сила2008 година