Zamenik03042022

Муарем Асани

ОБРАЗОВАНИЕ

 • 2013 – 2014:

Меѓународен Универзитет Струга - Магистер по правни науки

 • 2008 – 2011:

Меѓународен  Универзитет Струга - Дипломиран правник

РАБОТНО ИСКУСТВО

 • јуни 2021 - до денес

          Заменик директор на Царинска управа на Република Северна Македонија

 • ноември 2020 - мај 2021

Советник за финансиски работи на генералниот директор на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Северна Македонија

 • 2014-2020

  Шеф на Кабинет на генералниот директор на Фондот за пензиско и инвалидско   осигурување на Северна Македонија

 • 2012-2014

Советник за финансиско работење во Кабинетот на генералниот директор на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Северна Македонија

 • 2011-2012

Раководител на патарини во ЈП Македонија Пат

ДРУГО ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО

 • 2013-2020

Член на ИССА (ISSA), Меѓународна асоцијација на социјална сигурност, со учество на регионални социјални форуми одржани во неколку европски и други градови, како Варшава, Берлин, Женева, Виена, Брисел и Баку

 • 2015-2017

Член на Управен Одбор на Градска општа болница “8ми Септември”

ВЕШТИНИ И КОМПЕТЕНЦИИ

Јазици:

 • Албански (мајчин јазик)
 • Македонски
 • Англиски

Организациски способности:

 • Искуство во водење на тимови и институции
 • Раководење на структури во јавен сектор
 • Планирање и спроведување на работни планови

Познавање на компјутерски програми:

 • Работа со компјутерски програми за канцелариско работење

Социјални вештини:

 • Лидерство
 • Комуникациски вештини
 • Работа во поголем тим
 • Работа под притисок