Оглас Бр Постапка Датум објава Отварање Предмет на набавка Одлука
24/2017
измена - 1
Отворена постапка 17.01.201806.02.2018 во 11:00 Јавна набавка на униформи-делови од летна и делови од зимска службена облека за царинските службеници распоредени на работни задачи во царинарниците Одлука за поништување
25/2017
измена - 1
Отворена постапка 17.01.201801.02.2018 во 12:00 Одржување и развој на НКТС Одлука за избор
26/2017 Отворена постапка 29.12.201724.01.2018 во 11:00 Работи за санација и крпење дупки на асфалтни површини на гранични премини Одлука за избор
25/2017 Отворена постапка 29.12.201723.01.2018 во 12:00 Одржување и развој на НКТС Направена е измена
24/2017 Отворена постапка 28.12.201731.01.2018 во 11:00 Набавка на униформи-делови од летна и делови од зимска службена облека за царинските службеници распоредени на работни задачи во царинарниците Направена е измена
14/2017 БПП 19.12.201716.01.2018 во 11:00 часот Набавка на специјализирани обуки за ИКТ Одлука за поништување
23/2017 Отворена постапка 19.12.201717.01.2018 во 11:00 Надворешна подршка на хардвер на ИКТ системи Одлука за избор
13/2017 БПП со оглас 13.12.201724.01.2018 во 11:00 Сервисирање и одржување на портални детектори за детекција на радиоактивно зрачење Одлука за поништување
22/2017 Отворена постапка 13.12.201730.01.2018 во 11:00 Набавка на мобилна лабораторија Одлука за поништување
12/2017 БПП [преку ЕСЈН со е-аукција] 07.12.201719.12.2017 во 11:00 Набавка на услуга за печатење обрасци Одлука за избор
21/2017 Отворена постапка 05.12.201726.12.2018 во 11:00 Набавка на материјали за АОП Одлука за избор и поништување
11/2017 БПП [преку ЕСЈН со е-аукција] 14.11.201704.12.2017 во 11:00 Набавка на клима уреди Одлука за поништување
10/2017 БПП со оглас 06.11.201721.11.2017 во 11:00 Набавка на рачни виљушкари Одлука за поништување
20/2017 Отворена постапка 01.11.201718.12.2017 во 11:00 Реконструкција на кров на царински терминал на ГП Богородица Одлука за избор
19/2017 Отворена постапка 31.10.201727.11.2017 во 11:00 Одржување и развој на НКТС (НЦТС) Одлука за поништување
18/2017 Отворена постапка 30.10.201728.11.2017 во 11:00 Писмоносни услуги во внатрешен сообраќај над 50 грама и писмоносни услуги –препорачани во внатрешен сообраќај над 50 грама Одлука за избор
09/2017 БПП со оглас 26.10.201713.11.2017 во 11:00 Сертификација по ИСО 27000 Одлука за поништување
17/2017 Отворена постапка 18.10.201709.11.2017 во 11:00 Обновување на лиценци Microsoft, Windows и Oracle Одлука за избор
16/2017 Отворена постапка 06.10.201715.11.2017 во 12:00 Надворешно одржување на хигиена на ГП и терминали Одлука за избор и поништување
15/2017 Отворена постапка 22.09.201712.10.2017 во 12:00 Набавка на Осигурување на недвижности и права, опрема, моторни возила, мобилни скенери, пловни објекти и службени кучиња Одлука за избор и понуштување
14/2017 Отворена постапка 16.09.201731.10.2017 во 12:00 Набавка на службени моторни возила Одлука за избор
13/2017 Отворена постапка 12.09.201725.10.2017 во 11:00 Набавка на ИТ опрема Одлука за избор
08/2017 БПП со оглас 25.08.201713.09.2017 во 12:00 Поправка на УПС во Царинска Управа Одлука за избор
12/2017 Отворена постапка 11.08.201704.09.2017 во 12:00 Набавка на материјали за АОП Одлука за избор
11/2017 Отворена постапка 21.07.201726.09.2017 во 11:00 Набавка на летна и делови од зимска службена облека за царинските службеници распоредени на работни задачи во царинарниците и одделението за истраги Одлука за поништување
10/2017
измена - 1
Отворена постапка 07.07.201711.09.2017 во 11:00 Набавка на електрична енергија Одлука за избор
09/2017
измена - 1
Отворена постапка 07.07.201717.08.2017 во 12:00 Набавка на Осигурување на недвижности и права, опрема, моторни возила, мобилни скенери, пловни објекти и службени кучиња Одлука за поништување
07/2017 БПП со оглас 06.07.201724.07.2017 во 11:00 Набавка на услуга за изработка на проектна документација за реконструкција и адаптација на простор на царинска лабораторија Одлука за поништување
10/2017 Отворена постапка 29.06.201714.08.2017 во 11:00 Набавка на електрична енергија Направена е измена
09/2017 Отворена постапка 29.06.201708.08.2017 во 12:00 Набавка на Осигурување на недвижности и права, опрема, моторни возила, мобилни скенери, пловни објекти и службени кучиња Направена е измена
06/2017 БПП со оглас 09.06.201720.06.2017 во 12:00 Набавка на услуга за технички преглед за регистрација на возила на Царинска управа Одлука за избор
08/2017 Отворена постапка 01.06.201728.06.2017 во 12:00 Замена на прозори во Царинска управа на РМ Одлука за избор
07/2017 Отворена постапка 22.05.201714.06.2017 во 11:00 Одржување и развој на НКТС (НЦТС) Одлука за поништување
05/2017
измена - 1
Отворена постапка 10.05.201722.05.2017 во 12:00 Миграција на „Exchange“ и „Active Directory“ со вклучена набавка на лиценци Одлука за избор
05/2017 БПП со оглас 08.05.201729.05.2017 во 11:00 Набавка на услуга Сертификација по ИСО 27000 Одлука за поништување
04/2017 БПП со оглас 05.05.201712.05.2017 во 11:00 Миење на возила Одлука за избор
03/2017 БПП со оглас 05.05.201723.05.2017 во 12:00 Одржување на опрема во лабораторија и калибрација на мерни инструменти Одлука за избор
06/2017 Отворена постапка 26.04.201726.05.2017 во 11:00 Одржување на ИИС Одлука за избор
05/2017 Отворена постапка 24.04.201716.05.2017 во 12:00 Миграција на „Exchange“ и „Active Directory“ со вклучена набавка на лиценци Направена е измена
04/2017 Отворена постапка 20.04.201731.05.2017 во 12:00 Сервисирање на возила Одлука за избор
02/2017 БПП со оглас 13.04.201725.04.2017 во 11:00 Набавка на дигитални сертификати Одлука за избор
03/2017 Отворена постапка 11.04.201703.05.2017 во 11:00 Одржување на системот ЕХИМ Одлука за избор
02/2017 Отворена постапка 03.04.201718.05.2017 во 12:00 Телекомуникациски услуги Одлука за избор
01/2017 Отворена постапка 06.03.201705.04.2017 во 12:00 Набавка на услуга за привремени вработувања Одлука за избор
01/2017 БПП со оглас 28.02.201710.03.2017 во 11:00 Кетеринг за царински празник Одлука за поништување