Оглас Бр Постапка Датум објава Отварање Предмет на набавка Одлука
13 / 2016 15.10.201601.12.2016 во 12:00 Сервисирање на мобилни скенери Одлука за поништување
25 / 2016 БПП со оглас 29.09.201612.10.2016 во 11:00 Набавка на храна и здравствена нега на службени кучиња Одлука за избор и поништување
24 / 2016 БПП со оглас 16.09.201603.10.2016 во 11:00 Одржување на опрема во лабораторија и калибрација на мерни инструменти Одлука за избор и поништување
11 / 2016
измена - 2
13.09.201629.09.2016 во 12:00 ИТ опрема (измена) Одлука за избор
12 / 2016 02.09.201612.10.2016 во 12:00 Контролни марки за обележување на тутунски добра, меѓупроизводи и етил алкохол Одлука за избор
11 / 2016 30.08.201623.09.2016 во 12:00 ИТ опрема Одлука за избор
23 / 2016 БПП 18.08.201630.08.2016 во 11:00 Надворешна контрола на информациски системи кои содржат лични податоци Одлука за избор
22 / 2016 БПП 17.08.201612.09.2016 во 11:00 Услуги за сертификација по ИСО 27000 Одлука за поништување
21 / 2016
измена - 2
БПП 11.08.201623.08.2016 во 11:00 Набавка на знамиња (измена) Одлука за поништување
10 / 2016 ОП 10.08.201631.08.2016 во 12:00 Надворешна подршка на хардвер за ИКТ системи Одлука за избор
09 / 2016 ОП 10.08.201620.09.2016 во 11:00 Набавка на летна и делови од зимска службена облека за царинските службеници распоредени на работни задачи во царинарниците и одделението за истраги Одлука за поништување
21 / 2016 БПП 09.08.201617.08.2016 во 11:00 Набавка на знамиња Одлука за поништување
20 / 2016 БПП со оглас 28.07.201618.08.2016 во 11:00 Изведба на топловодно парно грење во управна зграда на ГП Блато Одлука за избор
18 / 2016 БПП 27.07.201619.08.2016 во 11:00 Набавка на материјали за АОП Одлука за избор
19 / 2016 БПП 26.07.201608.08.2016 во 11:00 Лабораториски испитувања во надворешни лаборатории Одлука за избор
08 / 2016 ОП 25.07.201606.09.2016 во 12:00 Набавка на моторни возила Одлука за избор
17 / 2016
измена - 2
БПП со оглас 21.07.201624.08.2016 во 11:00 Одржување на лифт Измена Одлука за избор
17 / 2016 БПП со оглас 20.07.201625.07.2016 во 11:00 Одржување на лифт Одлука за избор
05 / 2016
измена - 2
ОП 04.07.201618.07.2016 во 12:00 Набавка на гориво за возила и агрегати со безготовинско плаќање; Измена Одлука за избор
16 / 2016
измена - 2
01.07.201612.07.2016 во 11:00 Набавка на услуга за Ре-Сертификација по ISO 9001:2008; Измена Одлука за избор
16 / 2016 БПП 21.06.201604.07.2016 во 11:00 Набавка на услуга за Ре-Сертификација по ISO 9001:2008; Одлука за избор
07 / 2016 ОП 14.06.201605.09.2016 во 12:00 Набавка на мобилна лабораторија Одлука за поништување
15 / 2016
прилог - 2
БПП 10.06.201607.07.2016 во 11:00 Обука за обезбедувачи; Измена Одлука за поништување
15 / 2016 БПП 10.06.201601.07.2016 во 11:00 Обука за обезбедувачи Одлука за поништување
06 / 2016 ОП 07.06.201601.07.2016 во 11:00 Осигурување на недвижности и права, опрема, моторни возила, пловни објекти и службени кучиња Одлука за избор
14 / 2016 БПП 02.06.201614.06.2016 во 11:00 Одржување на опрема во лабораторија и калибрација на мерни инструменти одлука за избор и поништувањее
05 / 2016 ОП 30.05.201611.07.2016 во 12:00 Набавка на гориво за возила и агрегати со безготовинско плаќање; Одлука за избор
03 / 2016 ОП 18.05.201608.06.2016 во 12:00 Реконструкција на асфалтни површини на гранични премини Одлука за избор
13 / 2016 БПП 13.05.201631.05.2016 во 11:00 Услуга за регистрација на возила, Одлука за избор
13 / 2016
нова објава - 2
БПП 10.05.201625.05.2016 во 11:00 Услуга за регистрација на возила-изменета Одлука за избор
10 / 2016 БПП 04.05.201612.05.2016 во 11:00 Услуга за обука од овластени обучувачи за CAF Одлука за избор
11 / 2016 БПП 12.04.201619.04.2016 во 11:00 Набавка на знамиња Одлука за поништување
10 / 2016 БПП 05.04.201615.04.2016 во 11:00 Опрема за специјални намени, заштитни елеци, панцири и футроли за пиштоли Одлука за избор
09 / 2016 БПП 04.04.201611.04.2016 во 13:00 Набавка на дигитални сертификати Одлука за избор
08 / 2016 БПП 29.03.201605.04.2016 во 11:00 Услуга за копирање и печатење на проекти Одлука за избор
07 / 2016 БПП 28.03.201608.04.2016 во 11:00 Набавка на услуга на геодетски елаборати Одлука за избор
06 / 2016 БПП 24.03.201604.04.2016 во 11:00 Услуга за изработка на интернет страна на ЦУ на РМ Одлука за избор
05 / 2016
измена - 2
БПП 11.03.201623.03.2016 во 11:00 Одржување на фискални апарати Одлука за избор
02 / 2016 ОП 10.03.201630.03.2016 во 12:00 Предмет на набавка: Одлука за избор
05 / 2016 БПП 08.03.201616.03.2016 во 11:00 Одржување на фискални апарати Одлука за избор
04 / 2016 БПП 26.02.201603.03.2016 во 11:00 Одржување на систем за наплата Одлука за избор
03 / 2016 БПП со оглас 19.02.201601.03.2016 во 11:00 Кетеринг за царински празник Одлука за избор
01 / 2016 ОП 19.02.201610.03.2016 во 11:00 Избор на агенција за привремени вработувања Одлука за избор
01 / 2016 БПП со оглас 17.02.201629.02.2016 во 11:00 Набавка на годишник, брошури, постери, визит карти и друг промотивен материјал Одлука за избор
02 / 2016 БПП со оглас 17.02.201626.02.2016 во 11:00 Услуги за фотографирање Одлука за избор