Врз основа на член 56 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоците („Сл.весник на РСМ“ бр.96/19) се врши објава на веб страницата на Царинската управа на следните писмена на прекршочниот орган - Комисија за одлучување по прекршок, за кои не успеа доставувањето на еден од законски предвидените начини до лицата на кои се однесуваат, и тоа:

Физички лицаПравни лица
РешениеОбјавеноРешениеПокана
Прк.бр.0433/19 од 05.09.2019 rbared 
Прк.бр.0371/21 од 15.11.2021 04-12.04.2022Сали Демиров 

Прк.бр.0508/21 од 02.11.2021

Покана-прилог

 04-12.04.2022 Мурат Гроуп Дооел

Прк.бр.0508/21 од 14.10.2021

Покана-прилог

 04-12.04.2022 Мухамед Имери
Прк.бр.0108/21 од 06.04.2021 04-12.04.2022 Мендерес Аки Спахија 
Прк.бр.0318/20  13.04.2022 Доријан Тасев  
Прк.бр.0025/22 од 30.03.2022  18-26.05 2022 Маја Маркоска 
Прк.бр.0508/21 13.04.2022

 Мурат Гроуп Дооел

 Мухамед Имери

 
Прк.бр.0142/22 18-25.07.2022 Мухамед Имери 
Прк.бр.0142/22 18-25.07.2022 Мурат Гроуп Дооел 
Прк.бр.0143/22 од 25.05.2022 27.07.-05.08.2022 Александар Трајко Надев
Прк.бр.0089/22 од 07.04.2022 04.-12.08.2022 Димитар Јованов
Прк.бр.0139/20 од 21.08.2021 09.-17.08.2022 Фер Кос Трејд Дооел 
Прк.бр.0950/15 од 14.04.2021 09.-17.08.2022 Адемкомпани Дооел 
Прк.бр.0554/21 од 20.12.2021 18.-26.08.2022 Зенит Интернатионал Продукт Дооел 
Прк.бр.0027/20 од 05.07.2022 01.09.-09.09.2022 Роберто Павлов 

НАПОМЕНА: Секое неовластено користење и употреба на објавените податоци од страна на било кое лице на кое не се однесуваат објавените писмена подлежи на материјална и кривична одговорност