Прашања, поплаки и сугестии

Испраќањето на прашања, жалби и сугестии е анонимно.

Доколку сакате одговорот да пристигне на ваша адреса, оставете e-mail адреса.

Одговорите на најактуелните прашања ги објавуваме во делот Најчесто поставувани прашања.

Имајте предвид дека содржината на одговорите на поставените прашања  е од информативен карактер и може да се користи само како информација.

Царинските прописи и останатата регулатива, кои се применуваат во царинското работење, се предмет на континуирани прилагодувања, промени и дополнувања, така да, за спроведување на постапка за која сте се информирале на овој начин  важат прописите на денот на спроведувањето на постапката.

Откажи
Се бара ова прашање.

Ве молам почекајте..

Години, месеци, недели, денови, часови, минути, секунди
Година, месец, недела, ден, час, минута, секунда
Сиромашните, Просечна, добро, многу добро, одлично
Ве молам изберете најмалку {0} одговор (и).
Ве молам изберете најмногу {0} одговор (и).