Царинската управа на Република Северна Македонија објавува оглас за јавна набавка  „Набавка и поставување на светлосна сигнализација и друга опрема на граничните премини Богородица и Стар Дојран“ со референтен број: CN1-SO2.2-SC033/T2, финансиран од ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Грција – Република Северна Македонија 2014-2020.

Огласот за јавната набавка и тендерските документи може да ги преземете на следниот линк:

Tендерските документи

Questions and Answers -Reference CN1 - SO2.2 - SC033T2

Cancelation Notice Tender CN1 - SO2.1 - SC033T2 20.07.2022

     

    

    

Почитувни кандидати,

Царинската управа Ве известува дека на ден 17.05.2022 година со почеток во  10:00 часот, во просторијата број 1 на Европскиот универзитет Скопје кој се наоѓа на бул. „Св.Климент Охридски“ број 68 (на трети кат) е закажано повторното полагање (поправен испит) за вториот дел од испитот –студија на случајот.

1.Право да го пријават и полагаат поправниот испит го имаат оние кандидати кои не го положиле вториот дел од испитот - студија на случајот и се упатуваат на поправен испит само за вториот дел.

Заинтересираните кандидати испитот го пријавуваат на образец 01.30.00.ПЦ.005.02.-ОБ.05.02 - Пријава за повторно полагање на стручен испит за лиценциран застапник.  Кликни тука

Во овој случај потребно е кандидатот да поднесе пријава за повторно полагање на стручен испит и да плати надоместок во износ од 3.000,00 денари.

Уплатата се врши на следната сметка:

Примач: Министерство за финансии – Царинска управ ул.„Лазар Личеноски“ 13,  1000 Скопје,

Банка на примач: НБРМ

Сметка: 100-0000000630-95

Сметка на буџетски корисник:   090030017578714

Приходна шифра и програма:  725939  20

Цел на дознака: надоместок за полагање на втор дел од испитот – студија на случај за лиценциран застапник.

Пријавата заедно со уплатницата  се поднесува во архивата на Царинска управа адреса ул.„Лазар Личеноски“ број 13 Скопје или во архивите на Царинарниците во Скопје, Битола, Гевгелија, Штип и Куманово, на образец 01.30.00.ПЦ.005.02.-OБ.05.02, започнувајќи од 29.04.2022 се до 10.05.2022 година.

Сите кандидати кои ќе се пријават потребно е на денот на полагањето да понесат лична карта заради утврдување на идентитетот.

Пожелно е кандидатите да бидат дојдени на договореното место (Европски универзитет Скопје) 15-20 минути пред закажаниот термин, заради спроведување на формалностите.

Испитот ќе се спроведува согласно Протоколот прифатен од страна на главниот координативен штаб и тоа:

Доколку некој од кандидатите, пред почеток на испитот, има респираторни симптоми (покачена телесна температура, кашлица, отежнато дишење) да не присуствува на испитот, а го задржуваат правото да полагаат во некоја следна сесија.

Царинската управа го задржува правото на промена на предвидениот термин  за полагање на испитот за лиценциран застапник, во случај на настанување на непредвидени околности.

ПРИЈАВА ЗА ПОВТОРНО ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК

Вчера во употреба беа пуштени нови работни простории на Царинската испостава Велес, кои се во склоп на царинскиот терминал Брако во Велес.

На 20 април 2022 година, во просториите на Царинската управа се доделија благодарници на  царински службеници  кои одбележуваат 10, 20 и 30 години од своето работење во службата.

Поднесување и издавање на документација и во електронска форма. Измената е во насока на имплементирање на начелата за интероперабилност и усогласување со процесите на дигитализација. Концептот е – Владата обезбедува комуникација помеѓу институциите, како и комуникација со економските оператори и со граѓаните. Со овие измени се изврши усолгасување со Законот за електронски документи и доверливи услуги, како и законот за електронско управување и електронски услуги со наслов „Можност за поднесување и издавање на документација и во електронска форма.

Дел од одредбите на овој Закон кои се однесуваат на електронското поднесување на барање и доставување на документи, ќе престанат да важат со денот на пристапувањето на Република Северна Македонија во Европска Унија.

Овој Закон ќе започнe да се применува од 1 јули 2022

 

 

 

 

Врз основа на член 50 став 2 од Царинскиот закон („Сл. весник на РМ“ бр. 39/05, 04/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 144/18), член 94 став 2 и член 148 од Уредбата за спроведување на Царинскиот закон („Сл. весник на РМ“ бр. 66/05, 73/06, 40/07, 62/07, 42/09, 48/09, 38/10, 46/10, 61/10, 141/11, 147/11, 158/11, 14/12, 2/13, 92/13, 177/13, 62/15, 111/15, 215/15, 217/15,192/16, 21/17, 181/17, 233/18, „Сл. весник на РСМ” бр. 199/19 и 179/21) и точка 8 од Упатството на Царинската управа за минималните услови и начинот на определеување на работниот простор каде стоката на товарни моторни возила се става на увид и се врши преглед од страна на царинските органи бр. 01-013669/15 од 10.03.2015 година,

 

ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Објавува ЈАВЕН ПОВИК Бр. 2/22 за прибирање понуди за склучување на договор за користење  на работен простор за следниот царински орган:

 

Денес, Царинската управа свечено го одбележа својот јубилеј - 30 години постоење.

На прославата присуствуваа претседателот на Владата на Република Северна Македонија Димитар Ковачевски, министерот за финансии  Фатмир Бесими, високи претставници на Владата, Архиепископот Охридски и Македонски г.г. Стефан, претставници на дипломатско-конзуларните претставништва, државни институции, поранешни директори на Царинската управа, претставници на деловната заедница и други соработници. Почесен гостин на свечениот настан беше Претседателот на Република Северна Македонија Стево Пендаровски.

На јавното отварање на понуди за учество во тендерската постапка за набавка на сообраќајна светлосна сигнализација и друга опрема на граничните премини Богородица и Дојран, во рамки на Проектот „Развој на гранична инфраструктура помеѓу Република Северна Македонија и Република Грција“, (со скратено име „Преминуваме граници”), во кој како партнери учествуваат Царинската управа и Министерството за внатрешни работи од Република Северна Македонија, не беше поднесена ниту една понуда.

Поради горенаведеното, Царинската управа на својата веб страна го објави документот “Cancelation  of a tender procedure “.

 

CANCELLATION OF A TENDER PROCEDURE

Денес, на Меѓународниот аеродром Скопје свечено беше отворена канцеларијата на Граничната меѓуагенциска единица, поддржана од Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал (UNODC).

Денес  директорката на Царинската управа м-р Славица Кутиров и градоначалникот на општина Струмица г. Костадин  Костадинов, спроведоа акција за засадување на дрвца во централното подрачје на Струмица.

Годинава, Царинската управа на Република Северна Македонија, прославува  јубилејни 30 години од основањето како независна служба. По тој повод, организирани се низа активности за свечено одбележување на јубилејот.

Во насока на поттикнување на свесноста за важноста на чистата околина, дел од активностите што ги организира Царинската управа е седмица на пошумување, при што во текот на цела оваа седмица на повеќе различни локации низ државата ќе бидат засадени дрвца.

 

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6