Царинската управа на Република Северна Македонија објавува оглас за јавна набавка  „Набавка и поставување на светлосна сигнализација и друга опрема на граничните премини Богородица и Стар Дојран“ со референтен број: CN1-SO2.2-SC033/T2, финансиран од ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Грција – Република Северна Македонија 2014-2020.

Огласот за јавната набавка и тендерските документи може да ги преземете на следниот линк:

Tендерските документи

Questions and Answers -Reference CN1 - SO2.2 - SC033T2

Cancelation Notice Tender CN1 - SO2.1 - SC033T2 20.07.2022