Пред камерите на МРТ, директорот Ѓоко Танасоски говореше на темите актуелни за Царинската управа, за новините и планираните активности, новиот закон за акцизи и пуштањето во употреба на новиот систем за обработка на царински декларации и акцизни документи.

По повод одбележувањето на 14 април - Денот на Царинската управа, организираме неколку настани со кои ќе одбележиме 27 година самостојна и независна Царинска Управа на Република Северна Македонија.

Преку-граничната е-трговија е еден од главните фокус точки на ЕУ легислативите со цел регулирање и олеснување на слободно движење на добра помеѓу земјите.

Ако сакате да ги пласирате и продавате вашите производи надвор од Македонија по електронски пат тогаш ќе треба да се информирате за царинските процедури кои треба да ги следите.

Царинската управа на Република Македонија, во изминатиот период реализира заначајни активности за подобрување на деловниот амбиент во земјата. Со првиот човек на Царинската управа, Ѓоко Танасоски, разговараме на повеќе теми од значање за стопанството, измените на Царинскиот закон што стапија во сила и намалување на глобата за 75% во просек, како и за заложбите за позитивни промени на управата, исклучиво во улога на сервис на граѓаните и општеството, ексклузивно за Економист.мк.

Претходната влада има печат на коруптивна. Царината, во такви услови, е лост во криминалните дејства насочени кон лично богатење за сметка на буџетот. Што откривте откако сте директор? Што со перцепцијата на Царината како една од најкорумпираните институции?

Царинската управа на Република Македонија и Регионалниот тренинг центар – Светска царинска организација (РТЦ-СЦО) со огромно задоволство Ве поканува на предавањето на г-динот Мајкл Лукс, поранешен директор на единицата за царински постапки на Европската комисија на тема „Царината во глобализираниот свет”.

Неформален регионален состанок на директори на Царински управи од Западен Балкан

30 ноември 2017

Скопје, Република Македонија

ACM: You were recently appointed Director of the Macedonian Customs Administration. Please tell us about your professional background and your first impressions as you assume this role.

I came to the position of Customs Administration Director General with extensive work experience that I gained over many years working in a variety of fields of economy. Most of my work experience so far was in the private sector, that is, working for private companies in the area of production and trade, where I had the opportunity to directly take part in and get familiarized with customs procedures. I think this experience was very important for me and will help to jointly overcome the daily challenges that stakeholders in customs procedures face.

Царинските приходи бележат натфрлање од почетокот на годинава. На што се должи зголемувањето на приходите?

Царинската управа на Република Македонија во минатите 10 месеци од 2017 година продолжи со успешната реализација на наплата на давачки при увоз  како царина, данок на додадена вредност и акцизи и наплата на акциза не само при увоз, туку и во внатрешен промет.

Царинската управа на Република Македонија реализира низа активности за модернизација и имплементација на меѓународните договори и спогодби за трговија во националното законодавство. Со цел навремено информирање на корисниците на услугите на Царинската управа и доближување на царинската проблематика до економските оператори, Царинската управа организира еднодневна презентација на тема: „Новини во царинското работење”. Оваа презентација е со цел за појаснување на придобивките за економските оператори од измените на царинското законодавство.